Vägen vidare…

Idédag om Korsveis framtid – Korskyrkan i Mölndal 19 november 2011

Sedan en tid tillbaka funderar Korsveirörelsen i Sverige, Norge och Danmark på sin framtid. Några gemensamma samtal har förts. I höst sker separata idédagar i de olika länderna inför en ny gemensam träff i vår. Det är viktigt att Du som är berörd av Korsveis sätt att vara och arbeta gör Din röst hörd i den förändringsprocess som är på gång!
Vi i styrelsen för Korsvei Sverige vill därför bjuda in till denna inspirationsdag i november då vi tillsammans får tänka kring Korsveis framtid i Sverige och i Skandinavien. Det är viktigt att så många som möjligt kommer och för att dagen inte bara ska bli en massa prat hoppas vi kunna bli konkreta på slutet och bilda arbetsgrupper för framtida verksamhet. En festivalgrupp för nästa års Minifestival i Sverige är redan på gång…
Har Du tankar kring Korsveis framtid och/eller redan nu vet att Du vill delta i en eventuellt framtida arbetsgrupp, men inte kan komma 19 november hör av Dig till Lasse Bengtsson: lasse.bengtsson@bredband2.com, styrelsens ordförande.

Väl mött i Mölndal 19 november!

/Styrelsen för Korsvei Sverige

OBS! Sprid gärna information om dagen! Här finns en flyer att skriva ut >>

Läs mer →