Sammankomst 2015

I slutet av februari samlades ett sjuttiotal personer i Vendelsö kyrka för den årligt återkommande kommunitetshelgen Sammankomst som Korsvei varit med och arrangerat flera år. Temat för helgen var ”Att bli till” Läs mer →