Arrangemang

Korsvei Sverige arrangerar vartannat år festival (jämna år) och vartannat år hänvisas till den norska festivalen (ojämna år). De år då festivalen arrangeras i Sverige hålls också rörelsens årsmöte under festivalen, annars arrangeras det under våren. I Korsvei Sveriges årsrytm arrangeras också en höstträff (under oktober) varje år. Till detta kommer också lokala initiativ och samlingar. Här kan du läsa om aktuella och tidigare arrangemang, som t.ex. dessa: