Årshögtid

De år då Korsvei Sverige arrangerar festival förläggs också rörelsens årsmöte till festivalen. Övriga år arrangeras det under våren. För 2015 gäller att årshögtiden hålls i Örebro den 18 april (OBS! ändrat datum från den 25 april till den 18 april). Klart är också att Patrik Hagman kommer att undervisa under årsmöteshelgen. Mer information kommer senare.