Behov i Bergsjön

Förra månaden beslutade Korsvei Sveriges styrelse att ge en gåva till arbetet i Bergsjöns församling i Göteborg, där många nyanlända och andra människor som lever under svåra omständigheter tas emot. Läs mer →