Baluba 2018

Den svenska Korsveifestivalen 2018 gästas av Christina Nakey och Elistaha Mlay från Moshi i Tanzania. De är båda vigda diakoner i lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT).  De tillhör kommuniteten Ushirika wa Neema (Gemenskap av nåd) som består av ungefär 80 Läs mer →