Korsveikursen Spår – nu på svenska

Vad innebär det att vara en Jesu lärjunge i början av det tredje årtusendet? Korsvei ställer denna fråga – och pekar med sina fyra vägvisare mot ett svar: Söka Jesus Kristus, Bygga gemenskap, Leva enklare, Främja rättfärdighet. Korsvei i Norge har tagit fram ”Spår”, en kurs med sex träffar som en introduktion till efterföljelse i vår tid.
Läs mer →

Korsvei’s vägvisare

En vacker liten bok med meditativa texter knutna till Korsveis fyra vägvisare. Boken innehåller också liturgin Andrum. Med konstnärliga illustrationer och vacker inbindning. Beställning skickas till Lasse Bengtsson, lasse.bengtsson@bredband2.com. Inbetalningskort Läs mer →