Korsveifestivalen 2014

Till onyttans lov - Flyer för Korsveifestivalen 2014”Till onyttans lov – att leva Guds rike i en nyttofixerad tid” är temat när Korsvei Sverige bjuder in till sommarens svenska festival på Björkenäsgården utanför Örebro 16-20 juli 2014.

Läs mer om festivalen på följande undersidor:

Mer info kommer upp löpande här på www.korsvei.se/festival2014 och i Facebookgruppen Korsvei Sverige.

Till onyttans lov – att leva Guds rike i en nyttofixerad tid

I såväl det moderna samhället som i kyrkan verkar det finnas en besatthet av nyttan. Det är resultat och framgång som räknas. Effektivitet är en dygd och tillväxt är en välsignelse.

Men hur väl rimmar lovsången till nyttan med lovsången till Jesus Kristus? Förefaller det inte som om hela Jesu liv är ett ”nej” till effektivitet och framgång och i stället handlar om en sak, och bara en sak: troheten mot Fadern, en trohet som betyder kärlek till människan och skapelsen?

Är kanske Jesu väg en väg bortom både effektivitet och passivitet, en väg där trohet blir viktigare än resultat, där skönhet blir viktigare än ”lycka”, där närvaro blir viktigare än lösningar och där ändamålen aldrig kan helga medlen? Är det kanske rentav detta som återspeglar Guds rikes politik, en politik som vi tillsammans som Jesu lärjungar idag är kallade att gestalta?

Men vad har då lovsången till onyttan med din och min vardag att göra?
Hur ser den goda onyttan ut när vardagslivet flåsar oss i nacken eller känns som stiltje?
Hur ser den ömsinta onyttan ut när konfliktfyllda relationer står oss upp i halsen eller när svaghet och sjukdom gör det svårt att hålla jämna steg?
Hur ser den välsignade onyttan ut i en tid när marknaden och politiken hävdar att konsumtion och tillväxt är det ”heliga”?
Hur ser den hoppfulla onyttan ut i en värld och skapelse som håller på att tappa andan?

I gudstjänst och lek, i dugnad och vila, i undervisning och samtal vill vi tillsammans i årets Korsveifestival försöka hitta ord och ton till onyttans lov.