Söndag och avslutning på Korsveifestivalen 2014

Såhär ser programmet ut för Korsveifestivalen på söndagen den 20 juli 2014. Programmet för de övriga dagarna hittar du under Program.

8-8.30 MORGONBÖN

9.30-12 NEDRIGGNING av det gemensamma och det egna.

Lunch ordnas på egen hand nu eller efter mässan.

12 AVSLUTNINGSMÄSSA, som ALLA RUNT ALTARET med predikan och mässa.

Kyrkkaffe/korv efter gudstjänsten på kyrkbacken. Ha kåsorna/muggarna med.

från ca 14 NEDPACKNING AV DET SISTA – Här är det bra om så många som möjligt hjälper till så inte några få behöver vara kvar till kvällen.