Korsveifestivalen 2016

Affisch för Korsveifestivalen 2016. Psalmtext: (c) Britt G Hallqvist / licens ALIS

”Omvänd till verklighet” är temat när Korsvei Sverige bjuder in till sommarens svenska Korsveifestival 20-24 juli 2016. I gudstjänst och lek, i dugnad och vila, i undervisning och samtal samlas vi på Björkenäsgården utanför Örebro.

Läs mer om festivalen på följande undersidor:

Mer info kommer upp löpande här på www.korsvei.se/festival2016, på evenemangssidan för festivalen på Facebook och i Facebookgruppen Korsvei Sverige. Du får gärna hjälpa till att sprida information om festivalen genom att sätta upp denna festivalaffisch eller dela ut detta flygblad för Korsveifestivalen.


Omvänd till verklighet

Den tid vi lever i tycks mana oss att se på våra liv som något vi skall skapa, forma och äga. Hur lever vi som Guds folk i världen i denna tid? Vad gör vi när vi upptäcker att vi befinner oss mitt i en verklighet som inte låter sig kontrolleras? Vad kan få oss att hoppas på rättfärdighet, gemenskap och enkelhet, även när tillvaron ekar tom av egoism, ytlighet och konsumism?

Här och nu vandrar den uppståndne Kristus med sitt folk. Han sträcker fram sina händer och visar oss såren från korsfästelsen, som vittnar om ett liv i öppenhet mot världen, men som också ger oss konturer av ett hopp om en framtid med Gud. I mötet med Kristus kan vi upptäcka vad verklighet ytterst är. Kristus är verkligheten själv, långt verkligare än så mycket annat som vill forma våra liv.

Låt oss slå följe med varandra en bit på vandringen genom tid och rum, där Kristus utmanar våra föreställningar om verklighetens gränser. Låt oss tillsammans öva oss på att urskilja Guds verklighet och vilja i det liv som blivit vårt. I ömsint uppmärksamhet på vad Gud kallar oss till får vi tillsammans utforska hur vi kan “leva i världen, omvänd till verklighet” (Sv Ps 90).

Vi får möta verkligheten i tre spår på bibeltimmarna:

  • Tingens verklighet med EFK-pastor Eleonore Gustafsson
  • Omvändelsens verklighet med den syrisk-ortodoxe teologen Gabriel Bar-Sawme
  • Uppståndelsens verklighet med prästen Jan Eckerdal

Tre konserter: Anna Braw och Håkan Falk, singer-songwritern Christian Kjellvander, folkmusikgruppen Jaerv. Taizébönen kommer ledas av Ulla Käll.

Seminarier, lekar, dans, musik, morgonböner, kvällsböner, vandring, barn- och tonårsaktiviteter, Baluba och mycket mera!

Välkommen på Korsveifestival 2016!