Praktisk information inför Korsveifestivalen 2018

Avgifter för festivalen 2018 inklusive tältplats:
– Vuxna: 1200 kr
– Vuxna – lägsta avgift: 750 kr (om du har en pressad ekonomi)
– Vuxna – förhöjd avgift: 1450 kr (om du kan bidra lite extra, så bär vi varandra!)
– Barn 3-12 år: 300 kr
– Ungdom 13-18 år: 400 kr
– Familjepris: Familjer med 1-2 vuxna och fler än 2 barn/ungdomar behöver bara betala för barn/ungdom 1 och 2.

Från 1/6 höjs avgiften med 100 kr per vuxen och per barn.

Boende:
Tältplats ingår i festivalavgiften. Det finns ett begränsat antal sängplatser inomhus i familjerummen eller flerbäddsrum. Sängplatserna fördelas efter graden av behov och först till kvarn. Kostnaden faktureras separat när du tilldelats sängplats.

Har du behov av handikappanpassat boende, kontakta Ingalill Tejder 0703-46 46 40 eller korsvei2018@gmail.com

Tillägg:
– Plats för husvagn/husbil med el: 350 kr
– Plats för husvagn/husbil utan el: 150 kr
– Sängplats i familjerum/flerbäddsrum: 350 kr per person. (Faktureras separat när platserna tilldelats.)

Mat:
Frukost och lunch fixar man själv. Middag på kvällarna ingår i priset och den lagas tillsammans i tunen. Middagsmaten är vegetarisk. Uppge specialkost i anmälan.

Info om tunindelning:

Alla som kommer till festivalen blir inplacerade i ett tun. Vilket tun du ska tillhöra får du reda på vid ankomsten till festivalen. När vi gör tunindelningen tar vi hänsyn till ett antal olika saker. Vi försöker blanda erfarna festivalbesökare med dem som gör sin första festival, vi försöker också se till att tunen möjliggör för festivaldeltagarna att lära känna nya människor, allt för att stärka gemenskapen. Det går naturligtvis att anmäla familjer och mindre ”matlag” (ungefär 4-5 personer) och då kunna räkna med att dessa hålls ihop i tunindelningen.

Anmälan:
Anmälan öppnar här senast den 1 april.

Hitta till Björkenäsgården:

Björkenäsgården ligger 35 km sydost om Örebro vid Hjälmarens strand.

Karta: http://kartor.eniro.se/m/GA7lk

Mer praktisk info kommer upp löpande här på www.korsvei.se och i Facebookgruppen Korsvei Sverige.