Program

Festivalprogram 2016 ”Omvänd till verklighet”

ONSDAG
11.00-14.00 Incheckning
14.00 Gemensam praktisk samling
15.00-17.00 Byggnad av tun
18.00-20.00 Invigning av festivalen
vi samlas vid sjön, äter tillsammans och inviger festivalen
20.30-23.00 Våffelcaféet håller öppet
21.00 Konsert
22.30 Taizébön

TORSDAG • TINGENS VERKLIGHET
Dagens bibeltext: ”Vilket slöseri!” – Matt 26:6-13
08.00-08.30 Morgonmässa
10.00 Alla runt altaret
11.00 Bibeltimme– vuxna, barn och tonår
12.00-14 00 Egen lunch i tunen
13.30-14 00 Under trädet – reflektion utifrån bibeltimmen
14.30-15.30 Möjlighet 1
16.00-18.30 Matlagning och måltid i tunen
18.30-19.30 Möjlighet 2
19.00-23.00 Våffelcaféet håller öppet
Ca 19.30 Aftonbön med barnen i tunet (välj tid som passar i tunen)
20.30 Taizébön
21.30 Konsert
22.30 Dans

FREDAG • OMVÄNDELSENS VERKLIGHET
Dagens bibeltext: ”Idag har räddningen nått detta hus” – Luk 19:1-10
08.00-08.30 Morgonbön
10.00 Alla runt altaret
11.00 Bibeltimme– vuxna, barn och tonår
12.00-14 00 Egen lunch i tunen
13.30-14.00 Under trädet – reflektion utifrån bibeltimmen
15.00-16 00 Möjlighet 3 med årsmöte för Korsvei Sverige
16.00-18.30 Matlagning och måltid i tunen
18.30-19.30 Möjlighet 4
19.00-23.00 Våffelcaféet håller öppet
Ca 19.30 Aftonbön med barnen i tunet (välj tid som passar i tunen)
20.30 Taizémässa
21.30 Konsert
22.30 Dans

LÖRDAG • UPPSTÅNDELSENS VERKLIGHET
Dagens bibeltext: ”Stenen var bortrullad” – Mark 16:1-8
08.00-08.30 Morgonmässa
10.00 Alla runt altaret
11.00 Bibeltimme– vuxna, barn och tonår
12.00-14.00 Egen lunch i tunen
13.30-14.00 Under trädet – reflektion utifrån bibeltimmen
14.30-15.30 Möjlighet 5
16.00-17.30 Baluba
17.30-19.30 Matlagning och festmåltid i tunen
19.30 Stand up Korsvei – a love story
20.00 Musik, dans, öppen scen
Därefter Våffelcaféet håller öppet, till sent
22.30 Taizébön

SÖNDAG
08.00-08.30 Morgonbön
09.30-12.00 Nedpackning av det egna och det gemensamma
Lunch ordnas på egen hand nu eller efter mässan
12.00 Alla runt altaret med mässa och kyrkkaffe på ”kyrkbacken”
Från 14 ”Siste rest av nedriggningsdugnad”