Program

 

affischskiss 13

ONSDAG
11:00-14:00 Incheckning
14:00 Gemensam praktisk samling
15:00-17:00 Byggnad av tun
18:00-20:00 Invigning av festivalen
vi samlas vid sjön, äter tillsammans och inviger festivalen
20:15 Taizébön
20:30-23:00 Våffelcaféet
21:30 Konsert med Vallevan

TORSDAG – Kallad till gemenskap
Dagens bibeltext: 1 Mos 1:26
8:00-8:30 Morgonmässa
10:00 Alla runt altaret
11:00 Bibeltimme
12:00-14:00 Egen lunch
13:30-14:00 Under trädet eller smågrupper
14:30-15:30 Möjlighet 1
16:00-18:30 Matlagning och måltid
18:30-19:30 Möjlighet 2
19:00-23:00 Våffelcaféet
19:30 Aftonbön i tunet
20:15 Taizébön
21:30 Systrarna från Ushirika wa Neema berättar om sitt arbete
22:00 Kvällsmässa

FREDAG – Kallad till en kropp
Dagens bibeltext: Efes 4:1-6
8:00-8:30 Morgonmässa
10:00 Alla runt altaret
11:00 Bibeltimme
12:00-14:00 Egen lunch
13:30-14:00 Under trädet eller smågrupper
14:30-15:30 Möjlighet 3 med årsmöte för Korsvei Sverige
16:00-18:30 Matlagning och måltid
18:30-19:30 Möjlighet 4
19:00-23:00 Våffelcaféet
19:30 Aftonbön i tunet
20:15 Taizébön
21:30 Konsert med Jearv
22:30 Dans

LÖRDAG – Kallad till världen
Dagens bibeltext: Matt 5:13-16
8:00-8:30 Morgonmässa
10:00 Alla runt altaret
11:00 Bibeltimme
12:00-14:00 Egen lunch
13:30-14:00 Under trädet eller smågrupper
14:30-15:30 Möjlighet 5
16:00-17:30 Baluba
17:30-20:00 Matlagning och festmåltid
20:00 Festkvällen
Därefter Våffelcaféet
22:15 Taizébön

SÖNDAG – Ett bröd och en mänsklighet
Dagens bibeltext: Luk 24:13-35
8:00-8:30 Morgonbön
9:30-11:00 Nedpackning
11:00 Alla runt altaret med mässa
Därefter Fortsatt nedpackning och städning