Kontakt

Korsveis ledningsgrupp och de olika arbetsgrupperna kan du kontakta via info@korsvei.se eller via mobil (se kontaktuppgifter här).

Om du har frågor eller synpunkter på webbplatsen, kontakta Pernilla Näsfors på webb@korsvei.se.

Vill du få regelbunden information (2-3 gånger per termin) från Korsvei Sverige kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev på sidan www.korsvei.se/nyhetsbrev.

Kommentera