Korsvei’s vägvisare

En vacker liten bok med meditativa texter knutna till Korsveis fyra vägvisare. Boken innehåller också liturgin Andrum. Med konstnärliga illustrationer och vacker inbindning.

Beställning skickas till Lasse Bengtsson, lasse.bengtsson@bredband2.com. Inbetalningskort skickas med boken. Pris 100 kr, plus porto 25 kr.
Boken går också att köpa vid våra olika korsvei-arrangemang.