Bärarlag

Korsvei Sverige har i nuläget inte någon medlemsavgift. Eftersom Korsvei är i behov av ekonomiskt stöd uppmanar vi alla medlemmar att gå med i Korsveis bärarlag, i första hand genom månadsgivande genom stående överföring.

Du kan själv lägga in överföringen i din Internetbank till Korsveis konto med clearingnummer 8105-9 och kontonummer 923 644 571-5 (Swedbank). Vill du hellre ge genom betalning via Korsveis bankgiro 278-5855 går det också bra.

Meddela bararlag@korsvei.se om du vill gå med i bärarlaget.

—————————————————
Uppdaterad information 2014-09-02 
—————————————————
Enligt beslut på årsmötet 2014 kommer Korsvei Sverige att arvodera en koordinator på motsvarande 10% fram till årsmötet 2015 men med ambition att förlänga till och med festivalen 2016. Detta ökar naturligtvis omkostnaderna och gör vikten av bärarlaget ännu större.