Föreningen Korsvei Sverige

Sedan några år har det funnits ett nätverk av svenska festivalbesökare som har haft en önskan att även leva med Korsvei mellan festivalerna, på hemmaplan. Som en försmak arrangerades en lägerhelg på Makrillvikens vandrarhem i Smögen sommaren 2006. Därefter har ett antal gemenskapsdagar ordnats i Mölndal, Asklanda och i Hemsjö med teman utifrån Korsveis fyra vägvisare: Söka Kristus, Bygga gemenskap, leva enklare och främja rättfärdighet.

(för en bakgrund till den svenska Korsveirörelsen läs Mikael Löwengrens artikel här)

Under festivalen i Seljord sommaren 2007 gick en stor del av de svenska deltagarna samman för att arbeta med formerna för en svensk gren av Korsveirörelsen. Ett delmål var att kunna arrangera ett Korsveiforum i Sverige under sommaren 2008

(se artiklar om Korsveiforum 2008 i Dagen respektive BoråsTidning).

Den 8 mars 2008 bildades formellt den ideella föreningen Korsvei.se med ett första årsmöte i Stensjökyrkan i Mölndal. Till ordförande valdes Lasse Bengtsson från Varberg. Föreningen bytte vid årsmötet den 20 juli 2012 namn till Korsvei Sverige och som ordföranden valdes då Johan Andin och Åsa Wikman.

Kommentera