Styrelse och arbetsgrupper

I styrelsen ingår sedan årsmötet 2018:

img_0281

Caroline Kyhlbäck (ordförande), caroline.kyhlback[snabel-a]gmail.com

IMG_20180912_133740_resized_20181015_070630017

Mikael Andersson, 070-251 79 79, mikael[snabel-a]lindbacka.net

img_0297

Karin Cedersjö, karin[snabel-a]cedersjo.se

Kristina Hellqvist

Kristina Hellqvist, kristinahellqvist[snabel-a]yahoo.se

Lars Edvardsson

Lars Edvardsson, larssing[snabel-a]gmail.com

Helens bild

Anna Braw, annabraw[snabel-a]gmail.com

Kaisa Svennberg

Kaisa Svennberg, tantkaisa[snabel-a]gmail.com

Kontaktpersoner för arbetsgrupperna:

jan-eckerdal
Jan Eckerdal (teologigruppen), jan.eckerdal[snabel-a]svenskakyrkan.se

Festivalgruppen för festivalen 2020 tillsätts under våren 2019