Styrelse och arbetsgrupper

Styrelsen från och med årsmötet i juli 2016: Kristina Hellqvist, Karin Cedersjö, Anna Braw (bakre raden), Ingela Bertilsson, Göran Hember, Caroline Kyhlbäck, Ing-Marie Johansson och Mikael Andersson (främre raden). Foto: Lasse Bengtsson

Styrelsen från och med årsmötet i juli 2016: på bakre raden Kristina Hellqvist, Karin Cedersjö, Anna Braw, på främre raden Ingela Bertilsson, Göran Hember, Caroline Kyhlbäck, Ing-Marie Johansson och Mikael Andersson. Foto: Lasse Bengtsson

 

I styrelsen ingår sedan årsmötet 2016:

Mikael Andersson (ordförande), 070-251 79 79, mikael[snabel-a]lindbacka.net
Karin Cedersjö, karin[snabel-a]cedersjo.se
Kristina Hellqvist, kristinahellqvist[snabel-a]yahoo.se
Caroline Kyhlbäck, caroline.kyhlback[snabel-a]gmail.com
Göran Hember, goranhember[snabel-a]gmail.com, 070-591 99 82
Ing-Marie Johansson, 073-080 43 03, vikhult18[snabel-a]gmail.com
Ingela Bertilsson, ingela.k.bertilsson[snabel-a]svenskakyrkan.se
Anna Braw, annabraw[snabel-a]gmail.com

Kontaktpersoner för arbetsgrupperna:
Jan Eckerdal (teologigruppen), jan.eckerdal[snabel-a]svenskakyrkan.se
Lasse Bengtsson (festivalgruppen), lasse.bengtsson51[snabel-a]bredband2.com
Göran Hember (festivalgruppen), goranhember[snabel-a]gmail.com, 070-591 99 82