Sånger

Korsveirörelsen är en sjungande rörelse, med musikalisk inspiration från flera olika håll. En hel del material är dock komponerat av personer inom rörelsen. Noter, ackordanalyser och texter till sådant material samlas på den här sidan, liksom också en del inspelningar. Fler utav sångerna är också publicerade i Hela familjens psalmbok (Libris).

Sånger av KG Råsmark
I vinden
Ps 63:2
Räkna får